Propozice

Propozice pro vás zatím připravujeme, bude je možné stáhnout zde.

DANCEFEST 2020

NÁZEV SOUTĚŽE: DANCEFEST 2020

TERMÍN SOUTĚŽE: 10. 5. 2020

MÍSTO KONÁNÍ: Hala Polárka, Na Příkopě 3726, 738 01 Frýdek-Místek

POŘADATEL SOUTĚŽE: TANEČNÍ STUDIO DANCEPOINT, z. s.

ODPOVĚDNÝ VEDOUCÍ SOUTĚŽĚ: Mgr. Markéta Bilasová

POROTA: bude postupně představena

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE: 8:00 – 18 hod. (harmonogram bude upřesněn nejpozději 7 dní před soutěží, a to dle počtu přihlášených tanečníků)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: do půlnoci v neděli 26. 4. 2020

STARTOVNÉ: 100 Kč / tanečník / disciplína

TERMÍN ÚHRADY STARTOVNÉHO: před konáním soutěže na základě vvystavené faktury

VSTUPNÉ: základní 80 Kč / snížené (ZTP, důchodci, děti do 12 let) 60 Kč / děti do 5 let zdarma

TERMÍN ZASLÁNÍ HUDEBNÍ NAHRÁVKY: do 30. 4. 2020 na email marketing@dancepoint.cz (nezapomeňte správně uvést název hudební nahrávky: věková kategorie-soutěžní disciplína-organizace-choreografie)

KONTAKT: Mgr. Markéta Bilasová – 776 096 091 / info@dancepoint.cz

         Mgr. Klára Žídková – 602 687 496 / marketing@dancepoint.cz

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE NERUČÍ ZA OSOBNÍ VĚCI NA SOUTĚŽI.

REGISTRACÍ A ÚČASTNI V SOUTĚŽI SOUHLASÍTE SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZVEŘEJNĚNÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ, A TO PODLE ZÁKONA Č. 101/2000 SB., ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ (DÁLE JEN „ZÁKON“) A DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ZE DNE 27. DUBNA 2016 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 95/46/ES (OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ).

SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY


DISCO DANCE SÓLO:

 • výkonnostní třída: hobby, profi
 • počet tanečníků: 1
 • věkové kategorie: mini, děti, junioři, dospělí
 • délka vystoupení: 1 minuta (hudbu zajistí organizátor soutěže)
 • zakázáno: akrobatické prvky, rekvizity

DISCO DANCE DUO:

 • výkonnostní třída: hobby, profi
 • počet tanečníků: 2
 • věkové kategorie: mini, děti, junioři, dospělí
 • délka vystoupení: 1 minuta (hudbu zajistí organizátor soutěže)
 • zakázáno: akrobatické prvky, zvedané figury, rekvizity

DISCO DANCE MALÁ SKUPINA:

 • výkonnostní třída: hobby, profi
 • počet tanečníků: 3-7
 • věkové kategorie: mini, děti, junioři, dospělí
 • délka vystoupení: 2 minuty (hudbu zajistí organizátor soutěže)
 • zakázáno: akrobatické prvky, zvedané figury, rekvizity

HIP-HOP SÓLO:

 • výkonnostní třída: hobby, profi
 • počet tanečníků: 1
 • věkové kategorie: mini, děti, junioři, dospělí
 • délka vystoupení: 1 minuta (hudbu zajistí organizátor soutěže)
 • zakázáno: rekvizity

HIP-HOP DUO:

 • výkonnostní třída: hobby, profi
 • počet tanečníků: 2
 • věkové kategorie: mini, děti, junioři, dospělí
 • délka vystoupení: 1 minuta (hudbu zajistí organizátor soutěže)
 • zakázáno: zvedané figury, rekvizity

HIP-HOP MALÁ SKUPINA:

 • výkonnostní třída: hobby, profi
 • počet tanečníků: 3-7
 • věkové kategorie: mini, děti, junioři, dospělí, dospělí 2
 • délka vystoupení: 2 minuty (hudbu zajistí organizátor soutěže)
 • zakázáno: zvedané figury, rekvizity

DISCO DANCE MALÉ FORMACE:

 • výkonnostní třída: hobby, profi
 • počet tanečníků: 4-12
 • věkové kategorie: děti, junioři, dospělí
 • délka vystoupení: 2-4 minuty (vlastní hudební nahrávka)
 • zakázáno: akrobatické prvky, zvedané figury, rekvizity

DISCO DANCE FORMACE:

 • výkonnostní třída: hobby, profi
 • počet tanečníků: 8-24
 • věkové kategorie: děti, junioři, dospělí
 • délka vystoupení: 2-4 minuty (vlastní hudební nahrávka)
 • zakázáno: akrobatické prvky, zvedané figury, rekvizity

STREET DANCE MALÉ FORMACE:

 • výkonnostní třída: hobby, profi
 • počet tanečníků: 4-12
 • věkové kategorie: děti, junioři, dospělí, dospělí 2
 • délka vystoupení: 2-4 minuty (vlastní hudební nahrávka)
 • zakázáno: rekvizity (rekvizitou není neoděvní část kostýmu, např. sluchátka, brýle, masky apod.)

STREET DANCE FORMACE:

 • výkonnostní třída: hobby, profi
 • počet tanečníků: 8-24
 • věkové kategorie: děti, junioři, dospělí, dospělí 2
 • délka vystoupení: 2-4 minuty (vlastní hudební nahrávka)
 • zakázáno: rekvizity (rekvizitou není neoděvní část kostýmu, např. sluchátka, brýle, masky apod.)


CONTEMPORARY FORMACE:

 • výkonnostní třída: hobby, profi
 • počet tanečníků: 8-24
 • věkové kategorie: děti, junioři, dospělí
 • délka vystoupení: 2-4 minuty (vlastní hudební nahrávka)
 • zakázáno: není definováno

DISCO SHOW FORMACE:

 • výkonnostní třída: hobby, profi
 • počet tanečníků: 8-24
 • věkové kategorie: děti, junioři, dospělí
 • délka vystoupení: 2-4 minuty (vlastní hudební nahrávka)
 • zakázáno: není definováno

STREET SHOW FORMACE:

 • výkonnostní třída: hobby, profi
 • počet tanečníků: 8-24
 • věkové kategorie: děti, junioři, dospělí, dospělí 2
 • délka vystoupení: 2-4 minuty (vlastní hudební nahrávka)
 • zakázáno: není definováno

Organizátor soutěže si na základě dohody s odbornou porotou a v případě potřeby vyhrazuje právo přeřadit jednotlivé soutěžní týmy do správné soutěžní kategorie nebo do správné výkonnostní třídy.

VĚKOVÉ KATEGORIE

MINI (mini věková kategorie – MINI):

 • soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 8 let věku
 • do formace je možné zařadit i soutěžící o 1 rok starší, kterých může být ve formaci max. 5 a mohou tvořit max. 50 % z celkového počtu tanečníků ve formaci

DĚTI (dětská věková kategorie – DVK):

 • soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší maximálně 12 let věku
 • do formace je možné zařadit i soutěžící o 1 rok starší, kterých může být ve formaci max. 5 a mohou tvořit max. 50 % z celkového počtu tanečníků ve formaci

JUNIOŘI (juniorská věková kategorie – JVK):

 • soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší minimálně 13 let a maximálně 16 let věku
 • do formace je možné zařadit i soutěžící max. o 4 roky mladší nebo o 1 rok starší, o 1 rok starších tanečníků může být ve formaci max. 5 a mohou tvořit max. 50 % z celkového počtu tanečníků ve formaci

DOSPĚLÍ (hlavní věková kategorie – HVK):

 • soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší minimálně 17 let věku
 • do formace je možné zařadit i soutěžící max. o 4 roky mladší

DOSPĚLÍ 2 (hlavní věková kategorie – HVK 2):

 • soutěžící, kteří v kalendářním roce konání soutěže dovrší minimálně 25 let věku

Za správné zařazení tanečníků do jednotlivých věkových kategorií zodpovídá vedoucí soutěžního týmu. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkontrolovat věk tanečníků podle kartiček zdravotní pojišťovny.

VÝKONOSTNÍ TŘÍDA

HOBBY:

 • amatérské taneční organizace, které se neúčastní postupových soutěží CDO, TSR, CDT apod. nebo se účastní postupové soutěže CDO pouze v kategorii HOBBY

PROFI:

 • poloprofesionální nebo profesionální taneční organizace, které se účastní postupových soutěží CDO, TSR, CDT apod.

ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE SI, V PŘÍPADĚ POTŘEBY A PO PEČLIVÉM UVÁŽENÍ, VYHRAZUJE PRÁVO SLOUČIT JEDNOTLIVÉ SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY A JEDNOTLIVÉ KATEGORIE, A TO JAK VÝKONNOSTNÍ, TAK I VĚKOVÉ.

POZOR! Na přihlášky zaslané po termínu 26. 4. 2020 nebude brán zřetel!!!


BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT!