Registrace

  INFORMACE O KLUBU

  ODPOVĚDNÁ OSOBA

  CHOREOGRAFIE

  SEZNAM TANEČNÍKŮ

  REGISTRACÍ A ÚČASTNI V SOUTĚŽI SOUHLASÍTE SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A
  ZVEŘEJNĚNÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ, A TO PODLE ZÁKONA Č. 101/2000 SB.,
  ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, V PLATNÉM
  ZNĚNÍ (DÁLE JEN „ZÁKON“) A DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
  2016/679 ZE DNE 27. DUBNA 2016 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE
  ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ A O ZRUŠENÍ
  SMĚRNICE 95/46/ES (OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ).