Registrace

INFORMACE O KLUBU

ODPOVĚDNÁ OSOBA

CHOREOGRAFIE

SEZNAM TANEČNÍKŮ

REGISTRACÍ A ÚČASTNI V SOUTĚŽI SOUHLASÍTE SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A
ZVEŘEJNĚNÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ, A TO PODLE ZÁKONA Č. 101/2000 SB.,
ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, V PLATNÉM
ZNĚNÍ (DÁLE JEN „ZÁKON“) A DLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679 ZE DNE 27. DUBNA 2016 O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE
ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ A O ZRUŠENÍ
SMĚRNICE 95/46/ES (OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ).